מדיניות שמירת מידע ופרטיות

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

מערכת

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

משתמשים

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

קטגוריות קורסים

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

קורסים

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

פעילויות

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה

משבצות

Purpose

תקופת שמירה
לא הוגדרה תקופת שמירה